Wysokosprawne miksery planetarne

– Zaawansowany model wyposażony w indywidualny system kontroli obrotów i prędkości obrotowej

– Może przeprowadzać mieszanie różnych materiałów o niskiej do wysokiej lepkości w krótkim czasie (kilkadziesiąt sekund do kilku minut)

– Optymalne ustawienia umożliwiają użytkownikowi osiągnięcie ciągłej pracy. (5 kroków)

– Obrót i rotację można ustawić indywidualnie, dzięki czemu można obsługiwać różne rodzaje materiałów.

– Nie ma śmigieł i nie ma potrzeby czyszczenia maszyny. Ponadto nie ma strat materiałów.

<strong>Mieszania smaru i proszku</strong>
<strong>Mieszanie proszku tlenku glinu i pigmentu</strong>
<strong>Odgazowanie &#8211; ywica o wysokiej lepkoci</strong>
<strong>Odgazowanie &#8211; Strzykawka odgazowujca (ywica epoksydowa)</strong>
<strong>Specyficzna funkcja<br>Tryb falowy (SK-300SII)</strong>