OilLab 600 Pensky Martens

OilLab 600 Pensky Martens

Automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym.

Pomiar punktu zapłonu produktów petrochemicznych, olejów lekkich opałowych, środków smarowych oraz biodiesla. Nadaje się do oznaczania punktu zapłonu dla różnych substancji środków zużytych, rozpuszczalników.

Normy: ASTM D93 procedury A, B, C – ASTM D3941 – ASTM E502, DIN 51578, EN 22719, IP 34, ISO 2719

Zasada pomiaru Pensky Martens: Próbka jest podgrzewana  i mieszana z określoną prędkością, przy użyciu jednej z trzech procedur (A, B, lub C). Zapalarka zostaje skierowana na naczynie z próbką w regularnych odstępach czasowych z jednoczesnym zatrzymaniem mieszania , aż zostanie wykryty zapłon.

 

Opis

Parametry pomiaru: 

– Temperatury: w °C

– Zakres pomiarowy +35°C … +370°C

– Rozdzielczość: 0.01 °C

– Dokładność: ± 0.1 °C

– Powtarzalność/odtwarzalność zgodnie z wymaganiami normy lub lepsza.

Zapalarka:

– Gazowa z odsłoniętym płomieniem i / lub zapalarka elektryczna.

Urządzenia mierzące temperaturę:

– Pomiar temperatury próbki przez platynowy oporowy czujnik PT100 klasy A z osłoną SS oraz z kablem odpornym na wysokie temperatury.

– Pomiar temperatury łaźni realizowany przez czujnik PT 100.

Podwójny system detekcji zapłonu:
– Przez pierścień jonizacyjny

– Przez czujnik termiczny

Czujnik barometryczny:

– wbudowany czujnik z automatyczną korekcją wyników do ciśnienia barometrycznego 101.3 kPa wykonywaną automatycznie przez oprogramowanie na koniec analizy.

Grzanie:

– Grzałka elektryczna z szybkościami grzania zgodnie z procedurami A, B, C

Chłodzenie:

– Wbudowany wiatrak chłodzący.

Naczynie pomiarowe:

– Wykonane z mosiądzu z uchwytem odpornym na wysokie temperatury.
– Posiada znacznik poziomu próbki.

Mieszadło:

– Silnik elektryczny steruje zwojem przenoszenia umożliwiającym mieszanie produktu.
– Prędkość mieszania jak wymagane w procedurach A, B, C.

Przesłona:

– Automatyczny mechanizm otwierania i zamykania przesłony w celu wprowadzenia zapalarki do naczynia z próbką.

Funkcje bezpieczeństwa:

– Zawór gazowy do zamknięcia dopływu gazu (max 30 mBar), na koniec pomiaru.
– Zabezpieczanie przed przegrzaniem z automatycznym wyłączeniem
podczas testu.
– Wykrywanie automatyczne pożaru przez system bezpieczników termicznych z alarmem akustycznym.

Wbudowany panel dotykowy PC:

– TFT/LCD 6.4”

– Rozdzielczość 640 x 480 262K kolorów.

– 2 portu USB do podłączenia drukarki
zewnętrznej i/lub PC .

Program sterujący LAB-LINK zawiera:

Menu Analizy:

– Automatyczne wykonywanie analizy według wybranych procedur (Standardowe metody ASTM / IP / ISO / EN / DIN… normy odniesienia jak i specjalistyczne procedury).
– Automatyczna obsługa próbek o nieznanym punkcie zapłonu.
– Wyświetlanie w czasie rzeczywistym parametrów analizy i jej statusu.
– Pola do wprowadzenia operatora oraz nazwy produktu.
– Programowalna oczekiwana temperatura zapłonu.
– Alarm dźwiękowy i wyświetlane komunikaty na koniec pomiaru w przypadku błędów i/lub błędnego działania.

Menu konfiguracyjne:

– Umożliwia wprowadzenie 20 próbek i ich oczekiwanej temperatury zapłonu.
– Automatyczną korekcja wyników względem ciśnienia.

Menu Diagnostyki:

– Bezpośredni dostęp do wszystkich analogowych, cyfrowych wejść oraz wyjść.
– Wybór wyświetlanych wartości w °C / Volt.

Menu kalibracyjne:

– Automatyczna kalibracja każdej sondy temperaturowej .
– Do 100 punktów kalibracyjnych (standard 5 i dynamicznie do 100 punktów).
– Programowalna częstotliwość kalibracji z możliwością wyboru częstotliwości kalibracji oraz wyboru czasu jej ważności oraz czasu zakończenia.
– Ostatnia kalibracja przypisana do każdej sondy i wydruku danych.

-Wyświetlanie diagramu kalibracji.

Menu danych:

– Możliwość wyświetlania przywołanych plików
– Wszystkie dane zapisane w formacie kompatybilnym z Excel® oraz w formacie jpg.

– Możliwość zapisu więcej niż 60’000 analiz.

– Kompatybilny z LIMS.

Zasilanie:

– 220V ± 15% / 50 to 60 Hz, 115V ± 15% / 60 Hz

Kabel zasilający :

– 3 żyłowy kabel giętki z wtyczką europejską

Temperatura otoczenia:

– max 35°C, H.R. 80%

Waga: 27 kg

Wymiary (cm): szer. 48, dł. 30, wys. 52

 

Narzędzia kalibracyjne:

– OilLab 80: simulator PT100 simulator
– OilLab 84: zestaw złączek I kalbi

 

 

Informacje dodatkowe

Części zamienne

Części Zamienne:

LAB-600/05-23: kołnierz grzałki
LAB-600/06-21: zawór gazowy
LAB-600/07-01:zapalarka elektryczna
LAB-600/07-03: mikrowyłącznik
LAB-600/07-04: uchwyt
LAB-600/07-05: zapalarka gazowa
LAB-600/08-12: PT100 do próbki
LAB-600/08-13: kabel detekcji/jonizacji
LAB-600/08-14: PT100 łaźnia
LAB-600/08-17:detector termiczny
LAB-600/08-66: termo bezpieczniki
LAB-600/09-04: reduktor gazowy
LAB-600/09-05: tygiel mosiężny kalibrowany
LAB-600/09-06: kalibrowany tygiel mosiężny z obrotem
LAB-600/09-07: pokrywka do tygla z obrotem
LAB-600/10-04: bezpieczniki PCB 10 szt
LAB-600/10-05: główna płyta elektroniczna
LAB-600/11-01: wężyk silikonowy 1 metr
LAB-600/11-02: mieszadło giętkie
LAB-600/12-01: transformator napęcia do zapalarki
LAB-600/20-01: podstawka pod sondę
PT100 Teflonową

Marka

Linetronic Technologies

Szwajcarska firma produkująca aparaty petrochemicznych

Pliki do pobrania

Broszura OilLab 600