AirStar CFPP automator

Automator obejmuje:

– Głowicę AirSTAR CFPP.

– Stację Myjąco dokującą AirSTAR.

– Apple iPad mini.

– Stację dokującą Apple iPad.

Opis

Automator jest w pełni automatycznym samodzielnym analizatorem CFPP i może być używany razem z innymi łaźniami CFPP ( nawet z łaźniami używanymi do pomiarów punktu płynięcia i mętnienia). Kiedy temperatura próbki osiągnie -20ºC (lub niższą, w -35ºC), zaczną migać lampki i włączy się sygnał dźwiękowy sygnalizując że głowicę CFPP należy przenieść do następnej łaźni (-51ºC / -69ºC).  Można sterować maksymalnie 8 głowicami jednocześnie z jednego modułu AirSTAR CFPP Automator. Głowica CFPP może być zasilana bezprzewodowo lub przez dostarczony adapter zasilania. Kiedy umieścimy Głowicę w Stacji Myjąco Dokującej, wtedy zostaną uruchomione szybkie , programowalne. Cykle myjące lub manualne mycie zgodne z wymaganiami normy.

Marka

OrbisBV

Pliki do pobrania

Broszura AirSTAR-CFPP